Naprawy powypadkowe

Naprawy powypadkowe

Oprócz wszelkich napraw powypadkowych oferujemy również pomoc w odzyskaniu odszkodowania.

Wypadek samochodowy, zwłaszcza, gdy nie jest spowodowany z naszej winy, jest bardzo traumatycznym przeżyciem. Nawet niewielka stłuczka wywołuje spory stres oraz jest przyczyną wielu kłopotów. Jeśli nie masz czqasu na zajmowanie się takimi kwestiami jak odzyskanie odszkodowania od sprawcy lub sprzedaż auta powypadkowego, nasza firma jest w stanie Ci pomóc.

Każdy właściciel pojazdu, który został uszkodzony przez samochód innego posiadacza, także w trakcie postoju, parkowania itp. – ma prawo domagać się od niego odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia kierowcy pojazdów. Mamy prawo do uzyskania takiego odszkodowania także, gdy sprawca wypadku pozostaje nieznany. Osobnych roszczeń możemy dochodzić od samego kierującego – na przykład z tytułu poniesionych strat moralnych lub materialnych.

Niestety, są sytuacje, gdy kierowca nie opłacił OC lub nie jest ono wiążące, ponieważ kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo jego prawo jazdy było nieważne. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca zostawia poszkodowanych takich sprawców na lodzie. Mogą oni liczyć na wypłatę rekompensaty, którą następnie ubezpieczyciel będzie ściągał od winnego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często stosują praktyki zniechęcające do uzyskania wyższych roszczeń przez ofiary wypadków, oferując im minimalne stawki. Skorzystanie z pomocy ekspertów oznacza zazwyczaj znacznie wyższą wypłatę roszczeń.

By uzyskać odszkodowanie za zniszczony w wypadku samochód, musi on zostać poddany ocenie rzeczoznawcy. Nasza firma pośredniczy również w tym, ułatwiając prowadzenie negocjacji z nim. O opinii rzeczoznawcy zależy często wysokość uzyskanego roszczenia, dlatego umiejętna rozmowa oraz odpowiednie przygotowanie auta (np. zwrócenie uwagi na stan podwozia, badania diagnostyczne) mogą znacznie wpłynąć na wysokość wypłaconego odszkodowania OC. Jesteśmy skuteczni w negocjowaniu z rzeczoznawcami.